Toppbild gran

 

Bockinvigningen - ett Miljömärkt Event

Gävle kommuns ambition är att bli en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Kommunfullmäktige antog 2013 ett Miljöstrategiskt program med mål inom sju olika målområden och med utpekade målgrupper. Arbetet har börjar ge resultat och år 2017 blev Gävle utsedd till Sveriges näst bästa miljökommun. Ett nätverk med namnet Hållbart näringsliv i Gävle har startats upp, med ett fokusområde på unika hållbara möten och evenemang.

 

I samband med detta har Gävlebockens invigning blivit certifierat som ett Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. För att få denna miljömärkning ska man uppfylla vissa kriterier och arbeta för att förbättra sitt miljöarbete. Kriterierna hjälper oss som arrangör att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen. Vi vill arbeta för att minska miljöpåverkan under eventet, vi ser det som ett långsiktigt mål att förbli ett Miljömärkt Event och vi hoppas att våra besökare också vill vara med och hjälpa till.

 

Vad gör vi?

Utifrån Håll Sverige Rents kriteriechecklista för att uppnå kraven för ett Miljömärkt Event har vi valt att fokusera extra mycket på vissa särskilda områden, som innefattar transporter, avfall och inköp med mera. I praktiken innebär det, bland annat, att:

 

 • - Projektgruppen som arbetar med att organisera eventet väljer att resa fossilfritt.

 •  

 • - Lokalproducerade varor och tjänster väljs vid beställningar i så stor mån som möjligt. Därmed minskas transportsträckorna av dessa.

 •  

 • - Två sorteringsstationer placeras ut på båda sidor om scenen, i samarbete med Gästrike Återvinnare, så att besökare kan källsortera på plats.

 •  

 • - En sorteringsstation placeras ut backstage, så att också artister, volontärer och medarbetare kan källsortera sitt avfall.

 •  

 • - Vi mäter avfallet efter eventet – statistik på avfallets vikt och volym hjälper oss att följa upp arbetet nästa år och jobba för att vara miljömärkta även i framtiden.

 •  

 • - Vi tänker noga på att minimera onödiga inköp i samband med evenemanget och återanvänder det material vi har.

 •  

 • - De produkter som väl köps in ska i så stor mån som möjligt vara lokalproducerade och miljömässigt hållbara, och vi undviker plast och engångsmaterial.

 •  

 • Eventuella gåvor till artister och volontärer är noggrant utvalda utifrån ett lokalt och miljömässigt hållbart perspektiv.

 •  

 • - Nybeställda trycksaker om bocken kommer från miljömärkta tryckerier, och vi undviker dokumentation i pappersform genom att begränsa vårt program till digitalt format och rekommenderar utställare under helgen att undvika flyers.

 •  

 • - Vi serverar härtappat kranvatten från Gävle till artister, medarbetare och volontärer istället för att beställa in buteljerat vatten.

 •  

 • - Vår samarbetspartner Gävle Energi har sett till att all el som används till evenemanget är 100 % förnybar.

 

Vad kan du göra?

För oss är det också viktigt att våra besökare hjälper till att uppnå miljökriterierna. Här kommer några konkreta förslag på vad du som besökare kan hjälpa till med:

 •  

 • - Använd ett miljövänligt transportmedel till invigningen. Vi kommer att föra statistik på hur våra besökare reser till oss och jobbar för att successivt öka andelen miljövänliga transporter.

 •  

 • - Hjälp oss att föra statistik genom att delta i vår undersökning på plats och berätta hur du tog dig till Slottstorget.

 •  

 • - Släng ditt avfall vid de markerade sorteringsstationerna.

 •  

 • - Dela med dig av dina egna synpunkter! Vårt arbete med Miljömärkt Event är långsiktigt och under förbättring. Vi tar just nu våra första steg framåt och uppskattar klok input. Har du en bra idé om hur vi kan fortsätta vårt arbete med hållbarhet? Maila oss på turist@gavle.se.

 

Klicka här för att läsa mer om Gävle Kommuns miljöarbete.