Nationell kongress: Equmeniakyrkans kyrkokonferens

Frågor?


Länkar

Prisinformation: Endast anmälda deltagare.
  • Arena: Gavlehov
  • Datum: 2018-05-10 00:00 - 2018-05-12 00:00
  • Område: Gävle stad
Equmeniakyrkans kyrkokonferens äger rum i Gävle 10–12 maj 2018.

Konferensens förhandlingar och gudstjänster kommer att äga rum i Gavlehovshallen och årets program innehåller samtal, inspiration och fördjupning under temat "Ett i Kristus – en kyrka för alla".

Under konferensens dagar är allmänheten välkommen att delta under kvällsgudstjänster som anordnas i Trefaldighetskyrkan, Betlehemskyrkan och i Frälsningsarmén.

Good to know