Nationell kongress: Pappers 2018

Frågor?


Länkar

Prisinformation: Endast anmälda deltagare.
  • Arena: Gävle Konserthus
  • Datum: 2018-05-25 00:00 - 2018-05-27 00:00
  • Område: Gävle stad
Branschorganisationen Pappers kongress äger rum i Gävle den 25-27 maj 2018.

Pappers är en branschorganisation inom massa- och pappersindustrin som totalt sett sysselsätter ca 19.000 personer, varav ca 12 500 är arbetare. Under kongressen som är Pappers högsta beslutande organ så behandlas övergripande strategiska frågor inom branschen. Kongressen sammankallas vart 4:e år.

Good to know