Nationell kongress: Sveriges Överförmyndares Studiedagar

Frågor?


Länkar

Prisinformation: Endast anmälda deltagare.
  • Arena: Gävle Konserthus
  • Datum: 2018-05-30 00:00 - 2018-06-01 00:00
  • Område: Gävle stad
Den 30 maj - 1 juni 2018 genomför Sveriges Överförmyndare (FSÖ) sina årliga studiedagar i Gävle.

Studiedagarna anordnas för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor. Temat för studiedagarna varierar år från år men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och medlemmars önskemål. Förutom föreläsningar och seminarier så innebär studiedagarna ett utmärkt tillfälle att träffa personer från olika delar av landet och knyta kontakter.

Good to know