Fliskärs båthamn Gävle
Invigning av Gävlebocken, Foto: Albin Bogren

Rättelse: Ny bild till tävlingen. Denna ersätter bild 1 rad 2 i magasinet.

 

Hitta rätt upplevelser och vinn biljetter till Furuvik eller två endagars liftkort till Kungsberget!

 

På vilka sidor i Gävle magasin finns bilderna?

 

Villkoren för att delta i tävlingen:

- Inga kostnader är förknippade med deltagande (utöver eventuellt  porto och telefon till normaltaxa)

- Totalt åtta vinster för två personer fördelat på fyra utlottningstillfällen. Värde på vinsterna per utlottningstillfälle är 1078 kr och vinsterna är ej utbytbara mot pengar.

- Vinnaren är den som har fått flest rätt och har den bästa motiveringen till varför Gävle är värt ett besök.
 - Vi lottar ut vinsterna vid fyra tillfällen : maj 2014, juli 2014, november 2014 samt januari 2015. Vinnaren kontaktas personligen efter varje dragningstillfälle och vinsterna skickas därefter till uppgiven adress.

- Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

- Juryn består av representanter från Gävle kommuns näringslivsenhet, kommunikationsenhet samt Gävle Turistcenter.

- Motiveringarna kommer eventuellt att sparas för marknadsföringssyfte.