Stadsvandring - Peter Alzén och Anders Sundin

Stadsvandringar 2019

Stadsvandringar i Gävle - program sommar 2019

 

Under sommaren anordnas 25 vandringar i Gävle som får dig att upptäcka nya platser och lyssna på fängslande berättelser. Stadsvandringarna pågår från början av juni till mitten av september. Här finner du programmet i sin helhet!

 

Onsdag 5 juni 18.00

Skogskyrkogården - igår, idag och imorgon
Kulturhistorisk vandring där vi bland annat besöker Skogskolumbariet och de muslimska begravningskvarteren.

Samling: Skogskolumbariet (fd Rosa kapellet).
Ciceroner: Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg och Roger Bergel, kyrkogårdschef

 

Tisdag 11 juni 17.00

Engesberg till Bönan

Ca 4 km på nya kustleden från Engesbergs Herrgård till Böna Fyr, bland grosshandlarvillor, fiskarboställen och sommarstugor. Vi besöker havsvikar och utkiksplatser. Ta gärna med fika.

Samling: Engesbergs Herrgård. Bilparkering vid infart till Engesbergs Camping på vänster sida. Buss 95 går till Engesberg och från Bönan.
Ciceron: Sven Erik Ekdahl

 

Torsdag 13 juni 18.00

Galna, roliga, häpnadsväckande Gävle

En promenad i humorns spår där fascinerande händelser kopplas till platser i stan. Vi berättar om roligt och halsbrytande som hänt i Gävle även innan ståuppklubben GASTA startade på Å-krogen.

Samling: Hörnet Fältskärsleden-Norra Skeppsbron (före detta Å-krogen)
Ciceron: Hans Carstensen

 

Tisdag 18 juni 18.00

Hedesundavävarnas och Erskines Skaparbyn

En visning av skaparbyn som designades av den berömde arkitekten Ralph Erskine för att inrymma konstnären Birger Forsbergs barnverksamhet. Byggnaderna används idag av Hedesundavävarna.

Ciceron: Stefan Öhrman, byfogde på Skaparbyn, och Annie Forsberg, vävare.
Samling: Skaparbyn i Hedesunda. Buss 49 till hållplats Hedesunda kyrka

 

onsdag 19 juni 17.00

Bönan till Utvalnäs

Vi går nya kustleden via Gråberget, ca 4 km naturstig till Utvalnäs udde. Ta med bra skor och fika.
(Ett tips är att ta bussen tillbaka från Utvalnäs.)

Samling: Vid Böna café. Buss 95 går till Bönan och från Utvalnäs
Ciceron: Sven Erik Ekdahl

 

Tisdag 25 juni 18.00

Rundgång bland hus och prång

– en vandring i Gamla Gefle

 

Samling: Utanför Region Gävleborgs kontorshus, f d Islandsskolan, Rektorsgatan 1

Ciceroner: Fredrika Nordahl Westin, uppvuxen i Gamla Gefle, och Barbro Sollbe, journalist

 

Tisdag 2 juli 18.00

Mackmyra Brukspark

Vi vandrar genom parken, kvällen innan årets slåtter börjar, och plockar 7 ängsblommor.
I parkens paviljong ges en historisk och ekologisk tillbakablick.

Samling: Parkentrén framför herrgården.
Ciceron: Eva Klingberg

 

Onsdag 3 juli 18.00

Industristaden Gävle växer fram

En vandring från Steneberg till Gasklockorna, där vi tittar på rester och spår efter den industristad som kom till efter den stora branden 1869.

Samling: Sockerbruksladan i Stenebergsparken
Ciceroner: Ann Nilsén och Ingela Broström från Länsmuseet Gävleborg.

 

Torsdag 4 juli 18.00

Dömda från Gävle

Nordlund-Mordlund, Hägglund-Hill. En true crime-vandring i dömda Gävlebors fotspår. Följ två unga mäns väg från Söders gränder fram till domstolens skrank.

Samling: Joe Hill-platsen, vid Folkets hus.
Ciceron: Anders Wesslén

 

Onsdag 10 juli 17.00

Den stora branden

Den 10 juli 1869 miste 8 000 Gävlebor sina hem inom loppet av några timmar. På dagen 150 år senare berättas om den största stadsbranden i Sveriges historia och om den makalösa återuppbyggnaden.

Samling: Stortorget, hörnet Norra Slottsgatan/Drottninggatan
Ciceron: Ulf Ivar Nilsson, journalist och gävlekännare

 

Torsdag 11 juli 18.00

Vi Lever 2.0 - bland svartklubbar och rejv

Författarduon till Vi Lever-böckerna är tillbaka med en ny vandring i Gävlemusikens tecken. Vid avslutningen på Joe Hill-gården får vi höra Ryggrad samt musiker från bl.a. Quiet, Järngustav, och Utrikes Affärer framföra några Gävle-covers.

Samling: Alderholmsbron, på Fullriggarens sida.
Ciceroner: Peter Alzén och Anders Sundin

 

Lördag 20 juli 12.00

Norrsundet

Vandring i samband med Norrsundskamraternas 95-årsjubileum med start vid Kastellet och visning av industrimuseet. Därefter visning av f.d. bostadsområdet Verket och Ådala arbetarmuseum.

Samling: Kastellet, industrimuseet, Järnvägsgatan
Ciceron: Åke Sjökvist och Fotogruppen Rudan

 

Lördag 3 augusti 12.00

Gammalt och nytt möts i Axmar bruk

Den historiska bruksmiljön och den orörda naturmiljön är en utmärkt bas för det spännande besöksmål som nu är under stark utveckling.
Vandringen är en del av programmet för Bruksdag i Axmar

Samling: Axmar Brukscafé
Ciceron: Ebbe Lundqvist

 

Söndag 18 augusti 11.00 & 16.00,  samt måndag 19 augusti 17.00

Historisk stadsvandring för stora och små

En historisk stadsvandring anpassad för barn genom Gävles gator och gränder. Vi möter spännande karaktärer som berättar hur livet var förr, medan vi försöker rädda Bosse som blivit anklagad för äppelstöld.

Samling: Muren vid Slottshäktet på Hamiltongatan
Ciceroner: KULTURA teatergrupp

 

Tisdag 20 augusti 18.00

Kastet 

Kastets samhällsområde i Bomhus byggdes upp när Korsnäs Sågverks AB år 1899 flyttade byggnader, maskiner och människor från Korsnäs i Dalarna till en då karg och ödslig Bomhuskust. Här låg tidigare Hemlingby- och Järvstaböndernas fiskeplatser, fäbodar samt stadsborgargårdar. Vi inleder med historiskt bildspel i enda kvarvarande Kastgården, sedan görs en kort rundvandring i omgivningarna.

Ciceron: Göran Nordström, kastmas, Bomhus Hembygdsförening
Samling: Vid den blå Kastgården på Sågarvägen, invid Setra/Kastets Sågverk.
Buss 12, hållplats Kastets såg. 

 

Onsdag 21 augusti 18.00
Grinduga naturreservat

Vandra bakåt i tiden. Ängar, åkerholmar och en fägata är resterna av ett medeltidslandskap.

Numera är det också ett inbjudande picknicklandskap.

Samling: Grinduga. Buss 501, hållplats Grindugavägen (obs 2 km gång till Grinduga).
Ciceron: Peter Ståhl och Linda Svensson Länsstyrelsen Gävleborg

 

Söndag 25 augusti 15.00

Från spektakelhus till havets brus

En musikalisk promenad i Gamla Gefles gränder med Fredrika Nordahl Westin och Gävle kammarkör Concordia, under ledning av Bia Eriksson

Samling: Snus- Majas tomt, Övre Bergsgatan
Ciceron: Fredrika Nordahl Westin

 

Tisdag 27 augusti 18.00

Boulognern i våra hjärtan

Det finns många spännande och sällsamma historier kring stadens vackra parkområde. Följ med på en stillsam promenad under de lummiga trädkronorna.

Samling: Entrén vid blomsterkiosken, Västra vägen
Ciceron: Ulf Ivar Nilsson, journalist och gävlekännare
 

 

Torsdag 29 augusti 18.00

Gävle station, spåren av järnvägen på Alderholmen

För precis 160 år sedan öppnades Sveriges först avslutade järnväg i sin helhet; järnvägen mellan Gävle och Falun (GDJ) Alderholmen var platsen där allting började en vårdag 1855. På Alderholmen, utanför den egentliga staden byggdes stationen, Gävles första. Varför just där? Vi får höra berättelsen om stationen och om järnvägssystems utveckling på Alderholmen.

Samling: Vid Alderholmsbron, på Fullriggarens sida.
Ciceron: Robert Herpai, intendent, Järnvägsmuseet

 

Onsdag 4 september 17.00

Södertull

Källan som vägrade dö – kulturhistorisk vandring på Södertullsområdet.

Samling: vid hälsocentralens ingång mot gården
Ciceroner: Gösta Carlestam, lokalhistoriker och Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg

 

Torsdag 5 september 17.00

Maktens centrum – Brotten, människan, straffen

En historisk vandring genom maktens och omaktens Gävle där fokus ligger på människan i skuggan av de auktoritära byggnaderna. Vi startar vår vandring vid Heliga Trefaldighet och avslutar vid Rådhuset efter att ha passerat gamla cellfängelset och slottsområdet.

Samling: Heliga Trefaldighets huvudentré

Ciceron: Margit Söderström, Sveriges Fängelsemuseum

 

Lördag 7 september 12.00

Almagrundet

Hör berättelsen om ett av Sveriges sista och märkligaste fyrskepp, byggt på Brodinska varvet i Gävle 1896.
Guidad visning 12.00 och öppet hus 10.00-15.00

Samling: Vid Almagrundet, Gävle Strand
Ciceron: Stefan Söderberg, ordförande i Almagrundets Vänner

 

Söndag 8 september 12.00

Ångslipspelet och f.d. Gefle Varv

Se Europas enda fungerande ångslipspel, som kan köras med en ångpanna. Visning av bilder från Gävle Varv på tillverkning av fartyg och andra alster, interiörer, sjösättningar och de anställda.

Guidad visning 12.00 och Öppet hus 10.00-15.00

Samling: Atlasgatan 9, infart vid Gasklockorna
Ciceron: Lars Stjernstedt

 

Söndag 8 september 16.00

Bomhus kyrkogård 100 år

En vandring genom kyrkogården och århundradet som passerat. Vi pratar om platsens historia och några av de personer som vilar här samt hur området utvecklas idag och hur kyrkogårdsenheten arbetar med det.

Samling. Kyrktrappan vid Bomhus kyrka
Ciceroner:  Roger Bergel, kyrkogårdschef, kyrkogårdsenheten
 

 

onsdag 18 september 17.00

Boksläpp – kulturhistoriska skyltar

Nu släpps boken som rymmer flera texter från de kulturhistoriska skyltar som finns runt om i Gävle. Efter boksläppet tas vi med på en ”vandring” där flera av miljöerna ingår, i form av ett föredrag i museets hörsal.
Luta er tillbaka och ta del av Gävles kultur- och bebyggelsehistoria!

Samling: Länsmuseet Gävleborg
Ciceron: Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg