Vy från Gammelbron.

Anmälan bristande tillgänglighet

Här har du som användare möjlighet att anmäla vad du anser inte lever upp till kraven på tillgänglighet. Du kan skicka in din anmälan via vårt anmälningsformulär nedan eller via post, e-post eller telefon.

För att vi ska kunna avhjälpa dessa brister behöver vi följande:

  • beskrivning av hur webbplatsen brister i tillgänglighet
  • webbadress till sidan eller en beskrivning av hur vi kan återskapar problemet.

Om du vill får du gärna ange:

  • om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder och vilka hjälpmedel det är
  • vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.

Anmälan via post, e-post eller telefon:

Postadress:
Gävle kommun / TuristCenter
Södra Skeppsbron 15
802 87 Gävle

E-post: [email protected]

Telefon: 026 - 17 71 17

Vill du hellre anmäla med hjälp av vårt formulär, vänligen fyll i nedan uppgifter.

Tack för att du hjälper oss med att göra vår webbplats tillgänglig.

Välj inom det eller de områden du anser vi brister i avseende tillgänglighet