Stadsbuss i centrala Gävle

Avspärrning invigning av Gävlebocken

Stora delar av trafiken i centrala Gävle leds om

Bockinvigning söndag 27 november 12.00-18.00. Under bockinvigningen kan inte Rådhuset eller Södermalm trafikeras. Trafiken leds via Nygatan - Muréngatan - Brunnsgatan. Tillfälliga hållplatser finns på Nygatan och på Söder trafikeras hållplats Brunnsgatan på båda sidor av Södra Kungsgatan.

Besök X-trafiks hemsida för mer information om var de tillfälliga busshållplatserna kommer att placeras.

Trafikavspärring i Gävle city i samband med Gävlebockens invigning