Gävlebockens invigning, bocken sedd från Södra Kungsgatan. Foto Daniel Bernstål.

Hållbarhet på Gävlebockens invigning

Gävlebockens invigning arbetar för att uppnå hållbart evenemang genom ett planeringsverktyg; hallbartevenemang.se.  Verktyget utgår från de globala målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Frågorna hjälper oss som arrangör att arbeta med viktiga hållbarhetsfrågor.

VAD GÖR VI?

Vi har valt att fokusera extra mycket på områden som transporter, avfall och inköp med mera. I praktiken innebär det bland annat att:

 • Minimera mängden resor och transport med fordon som drivs av fossila bränslen.
 • Lokalproducerade varor och tjänster väljs vid beställningar i så stor mån som möjligt. Därmed minskas transportsträckorna av dessa.
 • Minimera mängden avfall och sortera det avfall som uppkommer rätt enligt Gästrike Återvinnares sorteringsguide.
 • Vi mäter avfallet efter eventet – statistik på avfallets vikt och volym hjälper oss att följa upp arbetet nästa år och jobba för att vara miljömärkta även i framtiden.
 • Vi tänker noga på att minimera onödiga inköp i samband med evenemanget och återanvänder det material vi har.
 • De produkter som väl köps in ska i så stor mån som möjligt vara lokalproducerade och miljömässigt hållbara, och vi undviker plast och engångsmaterial.
 • Eventuella gåvor till artister och volontärer är noggrant utvalda utifrån ett lokalt och miljömässigt hållbart perspektiv.
 • Nybeställda trycksaker om bocken kommer från miljömärkta tryckerier, och vi undviker dokumentation i pappersform genom att begränsa vårt program till digitalt format och rekommenderar utställare under helgen att undvika flyers.
 • Vi serverar härtappat kranvatten från Gävle till artister, medarbetare och volontärer istället för att beställa in buteljerat vatten.
 • All el som används till evenemanget är 100 % förnybar.

VAD KAN DU GÖRA?

För oss är det också viktigt att våra besökare hjälper till att uppnå miljökriterierna. Här kommer några konkreta förslag på vad du som besökare kan hjälpa till med:

 • Använd ett miljövänligt transportmedel till invigningen.
 • Släng ditt avfall vid de markerade sorteringsstationerna.
 • Dela med dig av dina egna synpunkter! Vårt arbete med hållbara evenemang är långsiktigt och under förbättring. Har du en bra idé om hur vi kan fortsätta vårt arbete med hållbarhet? Maila oss på [email protected].

Klicka här för att läsa mer om Gävle kommuns miljöarbete.