Bord i Alfahallen Gavlehov.

Genomförda kongresser

2018

Equmeniakyrkans ombudsmöte, 1500 deltagare

Jehovas Vittnens aprilsammankomst, 1300 deltagare

Va-Guidens Vatten Avlopp & Kretslopp konferens, 500 deltagare

Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar, 500 deltagare

Sveriges Skolkuratorers utbildningsdagar, 400 deltagare

Kyrkogårdskongressen, 300 deltagare

Lärarförbundets fritidshemsbiennal, 300 deltagare

Svenska Pappersindustriarbetareförbundets kongress, 280 deltagare

Association for Teacher Education in Europé, 250 deltagare

Sveriges förenade studentkårers fullmäkte, 250 deltagare

SUNET konferensen, 220 deltagare

Sveriges Dermatologi Venereologi Sjuksköterskors årsmöte, 150 deltagare

Forum för arbetslivsforskning, 150 deltagare

Språkskoleföreningens språkskolekonferens, 150 deltagare

Kyrkokamerala årskonferensen, 140 deltagare

Unga aktiesparares årsmöte, 130 deltagare

Skolverkets nationella valideringskonferens, 130 deltagare

UF Alumni Weekend, 100 deltagare

4dialogs, PodCar City konferen, 85 deltagare

Länsstyrelsernas kommunikationsnätverksträff, 80 deltagare

Sveriges planerares Plandagar, 60 deltagare

Länsstyrelsernas nationella kalkhandläggarträff, 55 deltagare

Trästad Sveriges årskonferens, 53 deltagare

Svenska tandsköterskeförbundets årsmöte, 50 deltagare

Sveriges Fritidschefer, 30 deltagare

 

2017

Jehovas Vittnens sammankomst, 9000 deltagar

Föreningen för familjecentralers främjande, 1200 deltagare

Dysleximässan, 1000 deltagare

Sveriges Offentliga Inköpare, 740 deltagare

BUP kongressen för barn och ungdomspsykiatri, 550 deltagare

Reglab konferensen, 400 deltagare

SABOs fastighetsdagar, 350 deltagare

SKL Kulturkonferens, 250 deltagare

Sveriges kommunala näringslivstjänstemän, 200 deltagare

Sveriges pensionnärsförbunds kongress, 200 deltagare

Lärvuxpedagogernas rikskonferens, 200 deltagare

Skolläkardagarna, 150 deltagare

Include konferensen, 150 deltagare

Räddningstjänstförbundens nätverksträff, 100 deltagare

Svenska spårvägssällskapets konferens Nordtrikk, 100 deltagare

Artvise användarkonferens, 100 deltagare

Föreningen Sveriges Stadsbyggares trafikkonferens, 100 deltagare

Consuming the Environment, 75 deltagare

Unilink Arenaträff, 70 deltagare

Länsteatrarnas vårmöte, 60 deltagare

Mäklarsamfundets årsmöte, 55 deltagare

Riksantikvarieämbetets färgforum, 50 deltagare

Svenska Bågskytteförbundets årsmöte, 40 deltagare

 

2016

Kartografiska sällskapets Kartdagar

Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterares utbildningsdagar, 700 deltagare

Avfall Sveriges årsmöte, 550 deltagare

Läkarsekreterar- &  Undersköterskedagar, 400 deltagare

Svensk sjuksköterskeförenings Astma och Allergidagar, 400 deltagare

ECAD konferensen Sverige mot Narkotika, 300 personer

Dagkirurgidagar, 300 deltagare

SM i Ekonomi, 300 deltagare

Lärande för hållbar utvecklings nätverksträff, 300 deltagare

Svensk Fjärrvärmes distributionsdagar, 250 deltagare

Moderaternas flerlänskonferens, 250 deltagare

Sveriges kommuner och landstings cykelkonferens, 200 deltagare

KLYS kvalitetskonferens, 150 deltagare

Pensionsmyndigheten, 150 deltagare

Sveriges Kommunala Familjerådgivare, 140 deltagare

SuniWeb konferensen, 120 deltagare

Baltic Sea Comissions årsmöte, 100 deltagare

Sjustadskonferensen, 80 deltagare

STAREV syds årskonferens, 70 deltagare

Gefle IF:s klubbchefsmöte, 40 deltagare

Svenska skoterklubbens årsmöte, 40 deltagare