Julen börjar i Gävle

Hållbarhetspolicy Gävlebockens invigning

Gävlebockens invigning i Gävle ska vara ett hållbart evenemang. Vi avser miljöcertifiera evenemanget genom Håll Sverige Rent, Miljömärkt Event och ska gemensamt:

 

  • arbeta hållbart i alla dimensioner och minimera negativ påverkan på stadens miljö

 

  • använda vårt inflytande till att påverka samarbetspartners, sponsorer och leverantörer att agera hållbart

 

  • sträva efter ett fossilfritt evenemang

 

  • verka för att alla inköp ska vara hållbara

 

  • arbeta aktivt med att hålla rent och erbjuda källsortering

 

  • servera lokalt hållbar mat i så stor utsträckning som möjligt

 

  • sträva efter en hög medvetandegrad i hållbarhetsfrågor hos personal och funktionärer

 

  • kommunicera vårt hållbarhetsarbete till besökare och deltagare

 

  • ha med oss ett sunt ekonomiskt perspektiv i våra beslut

 

  • verka för att alla deltagare och besökare känner sig välkomna