Julen börjar i Gävle

Hållbarhetspolicy Gävlebockens invigning

Gävlebockens invigning i Gävle ska vara ett hållbart evenemang. Vi ska gemensamt:

  • arbeta hållbart i alla dimensioner och minimera negativ påverkan på stadens miljö
  • använda vårt inflytande till att påverka samarbetspartners, sponsorer och leverantörer att agera hållbart
  • sträva efter ett fossilfritt evenemang
  • verka för att alla inköp ska vara hållbara
  • arbeta aktivt med att hålla rent och erbjuda källsortering
  • servera lokalt hållbar mat i så stor utsträckning som möjligt
  • sträva efter en hög medvetandegrad i hållbarhetsfrågor hos personal och funktionärer
  • kommunicera vårt hållbarhetsarbete till besökare och deltagare
  • ha med oss ett sunt ekonomiskt perspektiv i våra beslut
  • verka för att alla deltagare och besökare känner sig välkomna