InfoPoint

Våra InfoPoints

En InfoPoint är en bemannad informationsplats, knuten till ett auktoriserat Turistcenter. På våra InfoPoints hittar du broschyrer och kartor över destinationen, och kunnig personal hjälper dig att besvara frågor. Du känner igen en InfoPoint på det grön/vita auktoriseringsmärket.

Våra InfoPoints:

 

Vill du och din verksamhet också bli en InfoPoint? Kontakta oss på [email protected] så berättar vi mer.