Våra Infopoints

Entre vid en röd stuga med en vit väggflagga med ett i på. I som i Infopoints

En InfoPoint är en bemannad informationsplats, knuten till ett auktoriserat Turistcenter. På våra InfoPoints hittar du broschyrer och kartor över destinationen, och kunnig personal hjälper dig att besvara frågor. Du känner igen en InfoPoint på det grön/vita auktoriseringsmärket.

Våra InfoPoints: