Våra Infopoints

Entre vid en röd stuga med en vit väggflagga med ett i på. I som i Infopoints

En InfoPoint är en bemannad informationsplats, knuten till ett auktoriserat Turistcenter. På våra InfoPoints hittar du broschyrer och kartor över destinationen, och kunnig personal hjälper dig att besvara frågor. Du känner igen en InfoPoint på det grön/vita auktoriseringsmärket.

Är du och din verksamhet intresserade av att bli en av Gävle Turistcenters InfoPoints? Kontakta oss genom att maila till [email protected].

Våra InfoPoints: