cbis:2650864

Pål-Andersstämman i Ockelbo

Välkommen till Pål-Andersstämman i Ockelbo:

Program:

Fredag:
Kl. 19.00 Konsert i Ödmårdens Stavkyrka med trion: Helena Ek, Peter Janson och Göran Månsson. Entré 150 kr.
Efterföljande förstämma på Oklagård med buskspel korvgrillning, spontan visstuga.

Lördag:
Kl. 16.00 Pål-Andersstämman inleds på Pålsgården med tal och scenprogram på utescenen; lokala uppträdanden, allspel, spelmanslagens framträdanden (Svärdsjö spel-manslag, Sandvikens spelmanslag och övriga spelmän från Ockelbo och Gävle) ev. även spontandans från något av dansparen från Ockelbo Folkdanslag.
Kl. 17.00 PAUS och buskspel.
Kl. 19.00 Konsert i Tröskladan med Elsa Pettersson och Alma Strang, Gästrikelåtar.
Kl. 20.00 trio från bl.a. Svärdsjö
Kl. 20.30 Lokala artister / Öppen scen
Kl. 20.30 Dans på utedansbanan (alternativt i tröskladan Kl.21) till spellista.
Kl. 21.00 Berättarstuga i Pålsgårdsbyggnaden med bl.a. Michael Müller
Kl. 22.00 Visstuga i Nastun.

Entré 100 kr. till Pål-Andersstämman från Kl. 19.00. Spelmän går in gratis, men betalar för konserten i tröskladan.

Arr: Julia Woxberg m.fl. i samverkan med Ödmårdens Stavkyrka Kultur Oklagård, Gästriklands Spelmansförbund, studieförbundet Bilda och Ockelbo arrangörsförening. Med stöd av: Anna och Per G. Berggrens Stiftelse, Gästriklands Spelmansförbund, Region Gävleborg och Ockelbo Kommun.

Information

Program:

Friday:
- Kl. 19.00: Concert at Ödmården Stave Church featuring the trio: Helena Ek, Peter Janson, and Göran Månsson. Entrance fee: 150 SEK.
- Following gathering at Oklagård with informal music sessions, barbecue, and spontaneous folk singing.

Saturday:
- Kl. 16.00: Pål-Andersstämman begins at Pålsgården with speeches and stage performances on the outdoor stage; local acts, group performances, including Svärdsjö Spelmanslag, Sandviken Spelmanslag, and other musicians from Ockelbo and Gävle. Possibly spontaneous dancing by members of Ockelbo Folkdanslag.
- Kl. 17.00: Break and informal music sessions.
- Kl. 19.00: Concert at Tröskladan with Elsa Pettersson and Alma Strang performing Gästrikland tunes.
- Kl. 20.00: Trio performance including musicians from Svärdsjö.
- Kl. 20.30: Local artists / Open stage.
- Kl. 20.30: Dance on the outdoor dance floor (alternatively, in Tröskladan at 21:00) to a playlist.
- Kl. 21.00: Storytelling session in the Pålsgården building featuring Michael Müller.
- Kl. 22.00: Folk singing gathering in Nastun.

Entrance fee: 100 SEK for Pål-Andersstämman starting from 19:00. Musicians enter for free but pay for the concert at Tröskladan.

Organized by Julia Woxberg and others in collaboration with Ödmården Stave Church Kultur Oklagård, Gästrikland Spelmansförbund, Bilda study association, and Ockelbo Arrangörsförening. Supported by Anna and Per G. Berggrens Foundation, Gästrikland Spelmansförbund, Region Gävleborg, and Ockelbo Municipality.

Plats: Oklagård

Tillfällen

19 Juli 2024
Pål-Andersstämman i Ockelbo 19 July 2024 - 19:00
20 Juli 2024
Pål-Andersstämman i Ockelbo 20 July 2024 - 16:00
Kontaktuppgifter