Trollberget naturreservat
Trollberget naturreservat
Trollberget naturreservat

Trollberget

Dela

  • Datum: 2022-10-05 07:27
Trollbergets naturreservat består av ett skogsområde med äldre barrblandskog och granskog. Större delen av skogarna har fått utvecklas fritt under lång tid. Här kan du promenera längs med bäcken som rinner ut från sjön i söder. Eller paddla kanot. Sjöarna och skogarna bjuder på fina naturupplevelser.

Trollberget ligger på södra sidan av sjön Ekaren, mellan Ockelbo och Lingbo och omfattar 70 hektar.

Området är varierat och det finns allt från torr tallskog, fuktigare partier med gamla granar, till mer lövskog och grova aspar. Det finns en stig genom området, och en bäck som rinner ut från sjön i söder och delar reservatet i två delar.

Dela