CBIS 1439627

Sörby gravfält

Datum (<% occasionResult.length %>)

Frågor?

  • Område : Årsunda
Det är länets största gravfält från yngre järnålder med nära hundra gravhögar och stensättningar.

De arkeologiska fynden visar att gravfältet troligen anlades under 600-700-talet efter år 0.

Bra att veta