cbis:812112
cbis:812112
cbis:812112

Årsunda Kyrka

Kyrkan är en av Gästriklands bäst bevarade medeltidskyrkor med anor från 1200-talet.

Information

Kyrkan består av rektangulärt långhus, utbyggd sakristia i öster och västtorn. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. I den östra delen av långhuset återstår en medeltida salskyrka intakt. Kyrkans exteriör präglas av den radikala ombyggnaden på 1770-talet. De vitputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Sydportalen har något utskjutande omfattning och ett runt fönster ovanför. Såväl långhus som sakristia har valmade sadeltak med plåttäckning. Tornet kröns av plåtslagen huv och lanternin.

I kyrkans inre dominerar senmedeltiden. Det förnämliga, senmedeltida altarskåpet har brukats kontinuerligt från dess förskaffande. Här finns en Cahmanorgel som är en av de äldsta i Sverige och en vacker runsten med bildmotiv från Sigurdsagan.

Kontaktuppgifter