cbis:811560

Auroras seger

Konstnär: Staffan Nihlén
År: 1994, donation från GDJ-fonden.

Aurora är (i den klassiska myten) morgonrodnadens gudinna som i gryningen kör sitt spann över himlaytan och förebådar den nya dagen. Skulpturen är beställd till och formad för just denna plats. Den består av tre tunga former, sågade ur samma block, enkla former som anknyter till mänsklig anatomi. En stor kropp vrider sig kraftfullt upp ur skulpturens mitt, en främre del sätter farten framåt, en bakre del formar ett vinkade svar på vattnets virvlar. Skulpturen bildar en helhet, vars rörelse fortplantas genom alla dess delar likt åvattnets ständiga forsande. Vattenreflexerna fångas upp i den hårda granitens mjukt behandlade yta.
Text: Märit Ehn ur boken Skulpturstaden Gävle – en vägledning (1996).

Speciella behov
Husdjur tillåtna
Område
City
Kontaktuppgifter