Axmarbrygga restaurang

Axmarbrygga restaurang

Axmarby

Klubbhamn, tilläggning vid den träbeklädda hamnpiren.
Oskyddat läge vid ostlig vind.
Sjösättningsramp.
Sandstrand.
Bilväg.

Information

GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 61°0,210ʹ E 17°8,532ʹ
Sjökort
533

Område
Naturnära Sjönära Vid kusten
Kontaktuppgifter