Heliga Trefaldighetskyrkan och kvarteret Ordinarius.

Heliga Trefaldighetskyrkan och kvarteret Ordinarius.

Det äldsta Gävle

På den här platsen har det funnits en kyrka sedan medeltiden. Det var runt kyrkan och längs ån som staden Gävle, Norrlands första stad, växte fram. Här möttes också vägarna som gick i nordsydlig riktning och västerut in i landet, vilket gjorde platsen till en knutpunkt.

Den medeltida kyrkan förstördes vid en brand 1569 och revs slutgiltigt 1605. Den nuvarande kyrkan – Heliga Trefaldighetskyrkan - togs i bruk 1654 men tornet med kyrkklockan tillkom först i slutet av 1700-talet. Dessförinnan fanns en klockstapel vid Stapeltorget norr om kyrkan.

I kvarteret Ordinarius söder om kyrkan låg prästgården. Kvarteret är, tillsammans med kvarteren Ringaren och Stensalen på andra sidan ån, ett av de få i staden som fortfarande har kvar sin medeltida struktur med långsmala tomter som går ända ner till vattnet och upp till den långgata som mjukt följer åns lopp. Husen i kvarteret Ordinarius skonades i stadsbranden 1869, då hela norra stadsdelen brann, och har därmed bevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Åstränderna nedanför tomterna kantades av sjöbodar och bryggor och nedanför prästgården fanns en klappbrygga för tvätt. Det var således en helt annan aktivitet på och längs ån än vad vi idag är vana vid.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Speciella behov
Husdjur tillåtna
Område
City
Kontaktuppgifter