cbis:810168
cbis:810168

Edsviken

Bad vid Dalälven i närheten av Färnebofjärdens camping.

Information

Vid badplatsen finns livbojar, renhållning (sopor/latrin) samt visst underhåll. Hundförbud gäller. Badplatsen ligger i Österfärnebo.
Se länken nedan för information om samtliga badplatser.

Kontaktuppgifter