Eggegrund

Eggegrund

Eggegrund

Gammal fyrplats.
Insegling i enslinje.
Djupgående 1,5 meter till flytbrygga.
Hamnen helt olämplig vid nordlig vind.
Dricksvatten från brunn.
Dass

Information

GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 60°43,740ʹ E 17°33,252ʹ
Sjökort
534

Område
Naturnära Sjönära Vid kusten
Kontaktuppgifter