cbis:810629
cbis:810629
cbis:810629
cbis:810629

Färnebofjärdens Nationalpark

Nationalparken vid nedre Dalälven är en mosaik av unika miljöer.

Information

Fjärdar, forsar, våtmarker och skogar ger dig oförglömliga naturupplevelser. Här går den biologiska gränsen mellan nord och syd vilket ger förutsättning för ett mycket artrikt djur- och växtliv.

I nationalparken finns vandringsleder, utsiktstorn,bra fiskevatten, fina paddlingsstråk samt vindskydd och raststugor med övernattningsmöjlighet.

Område
Naturnära Skogsmiljö
Kontaktuppgifter