cbis:893931
cbis:893931

Gamla och Nya Bruket

Gamla och Nya Bruket i Sandviken är två bostadsområden i centrala Sandviken där den Gamla har en kulturhistorisk miljö och den Nya är arkitektritad av en av Sveriges mest betydande arkitekter.

Information

Gamla Bruket, även kallat "envåningsbruket" byggdes 1864-1880 för arbetarna vid det gamla järnverket och byggdes efter förebilder från mönstersamhällen i England och Tyskland.
Det utformades så att varje arbetarfamilj hade ett rum och kök med egen ingång och en liten trädgård.
Idag är miljön kulturhistorisk och ett av husen, Smedsgården, har blivit museum. Här visas hur bruksarbetarfamiljen och förmansfamiljen levde i början av 1900-talet och framåt.

När Nya Bruket utformades på 1970-talet ville Ralph Erskine, en av Sveriges mest betydande arkitekter, återskapa den gamla miljön men med moderna inslag. De låga husen, de kringbyggda gårdarna och färgsättningen liknar ursprunget men kombinerades med nya idéer och former. Resultatet har blivit mycket uppmärksammat såväl i Sverige som utomlands.

Område
City
Kontaktuppgifter