Gammelstilla-Bredmossen

Gammelstilla-Bredmossen

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö

Dela

  • Datum: 2022-10-04 17:47
  • Område: Årsunda
Gammelstilla-Bredmossens naturreservat är ett 167 ha och så gott som opåverkad våtmark. Fågellivet är rikt och varierat. Bredmossen har klassats som en av länets förnämsta fågelmyrar. I området kan du titta på fåglar eller vandra längs med stigen.

Området med våtmarks består av en kupolformad mosse med en tydlig centralt belägen höjdpunkt i söder. Plana kärr i norr och strandområden vid sjön Övre Dammen. Mossen i söder domineras av risvegetation. Medan kärrens växtlighet kan beskrivas av trådstarr, pors och dyfräken. Här och där sticker det upp skogsholmar i våtmarkerna. Här finns ett av länets värdefullaste myrområden för fåglar. Landskapet är vidsträckt och uppdelat på flera olika naturtyper – var och en med sina speciella arter.

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö

Dela