Gävlebocken - Danile Bernstål

Gävle kommun välkomnar fällande dom mot bockbrännaren

Pressrelease 220120

Den man som natten den 27 december brände ner Gävlebocken döms till sex månaders fängelse och skadestånd. En dom som välkomnas av Gävle kommun. Det är första gången som någon som bränt ner bocken döms till fängelse. Kommunen har begärt och kommer att få 109 000 i skadestånd i ersättning.

- "Bocken har ett stort värde för många, inte bara i Gävle. Att bränna ner den är ett brott och att bockbrännaren döms till fängelse understryker att samhället ser allvarligt på det inträffade,"

säger Veronica Bångfeldt, tillförordnad kommunikationschef, Gävle kommun.

Gävle kommun har begärt, och tilldelas, skadestånd för de merkostnader som kommunen kommer  att ha för att bygga en ny trästomme som ersättning för den stomme som förstördes i branden.

I skadeståndet ingår även uppbrända kablar måste ersättas och köpas in på nytt, och kostnader för att ta hand om förkolnade rester efter branden i december.

Utöver de faktiska kostnaderna för att bygga och övervaka bocken, har han ett stort ekonomiskt värde för Gävle. En indikation på det verkliga värdet av Gävlebocken i de mätningar som genomförts av marknadsundersökningsinstituten HUI år 2012 och Markör år 2016 visar på fyra respektive 27 miljoner i turistekonomisk omsättning bara under invigningshelgen.

- "Det går inte att nog understryka vilken viktig symbol för julen och för Gävle som bocken är. Vi kan inte annat än välkomna den här domen som förhoppningsvis ska avskräcka andra från att i framtiden försöka förstöra och bränna ner bocken,"

säger Veronica Bångfeldt.

Den som vill överklaga domen ska göra det skriftligen till tingsrätten senast den 10 februari.

Gävlebockens kontaktuppgifter

[email protected] 

Gävle kommun kundtjänst 026-17 80 00

Du kan även följa bocken via Instagram och Twitter