cbis:1920100

Grävna Knippan

I det lilla naturreservatet Grävna Knippan växer en imponerade gammelskog.

Information

Vandra mjukt på mossmattan under tall och gran. Här i Grävna Knippan finns en av länets äldsta och mest orörda skogar. Skogen har inte sett vare sig såg eller yxa på hundratals år. Som besökare kan du ta del av det stilla lugnet. Då och då bryts det av kvittret från en tofsmes, knaket av grenar när älgen flyr undan eller tjädern tar till vingarna. Här sker förändringar långsamt.

Grävna knippan ligger 8 km nordväst om Järbo och omfattar 12 ha.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger ca 8 km nordväst om Järbo.