Gysinge fiske
Gysinge vatten

Gysingeforsarnas Fiskevårdsområde

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Datum: 2023-09-30 15:23
  • Område: Gysinge
Gysingeforsarna omfattar de vackra och fiskrika strömmarna kring Gysingebruk och en del av Färnebofjärden och är mest känt för sitt harrfiske i Sveriges sydligaste strömmar
med en naturlig harrstam.


Här finns också öring och beståndet förstärks genom återkommande utsättningar. I de lugnare vattnen trivs mycket gädda, gös och abborre och både abborren och gäddan är kända för att bli ovanligt stor och talrik.

Snabbfakta

  • Naturnära