cbis:1809126
cbis:1809126
cbis:1809126
cbis:1809126

Haga Trädgårdar

Växthuset, en plats där klimatsatsning, forskning och utveckling, grön rehab, socialt ansvar och entreprenörskap förenas.

En plats där både människor och plantor växer
Växthuset startade som ett socialt projekt men har blivit så mycket mer

Information

I Haga Trädgårdar förenas forskning och utveckling, sociala insatser genomförs för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver arbetsträning, praktik och språkträning. Entreprenörskap blandas med odling av grödor och försäljning.

Framtid Haga startade som ett socialt projekt men har blivit så mycket mer under årens lopp. Dess syfte är nu både arbetsmarknadsinsatser, grön rehabilitering, försäljning av grödor till kommunens verksamheter (exempelvis skolor och äldreomsorg) och unika utvecklingsprojekt

Projekt i växthuset
I växthuset pågår flera test- och utvecklingsprojekt, just nu testar Högskolan i Gävle en ny växthusteknik som sparar energi. Det är projekt som delvis finansieras av europeiska strukturfonden tillsammans med Region Gävleborg och europeiska jordbruksfonden. Projekten skulle kunna bidra till att stärka svensk livsmedelsproduktion. Det leder till att vi kan bli mer självförsörjande framöver, vilket i längden innebär att vi får en tryggare livsmedelsförsörjning.

På Framtid Hagas hemsida kan du läsa mer om projekten - www.framtidhaga.se
Koordinater: 60.543314, 16.292275.

Speciella behov
Handikappanpassat
Faciliteter
Restaurang WC
Säsong
Sommar Vår Höst
Kontaktuppgifter