Hälltjärn
Hälltjärn
Hälltjärn

Järbo
Hälltjärn

Dela

  • Datum: 2023-05-31 02:49
  • Område: Järbo
Vid sjön Hälltjärn, bland kolkojor och kolbottnar, där natur- och kulturstigar slingrar fram, görs järnframställningsförsök i blästerugn.

Under Blästerdagarna (lördag och söndag, vecka 22 och 39) kan man se hur myrmalm blir till järn i en blästerugn.
Vid Hälltjärn har man hittat slaggrester i marken, som visar att det här förekom en omfattande järnproduktion redan för 2000 år sedan.

Dela