Hålöklubb

Tilläggning mot berghäll. Skyddat läge i sundet. Sjöhävning förekommer

Information

GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 60°50,514ʹ E 17°18,816ʹ
Sjökort
534

Område
Naturnära Sjönära Vid kusten
Kontaktuppgifter