Hammarby Bruk

Hammarby Bruk

Herrgården och ån

Herrgården och ån

cbis:812119
Broräcke, vatten, hus

Broräcke, vatten, hus

Hammarby Bruk

Hammarby Bruk har sitt ursprung i ett gammalt järnbruk med anor ända från 1500-talet. Detta bruk lades ned 1885 och ersattes av en sulfitfabrik och därefter en fabrik för plastbeläggning av kartong som drevs fram till år 2005.
De äldre bruksbyggnaderna har kompletterats med 1950-tals arkitektur av Ralph Erskine.

Information

Bland sevärdheterna i Hammarby utmärker sig de två herrgårdsanläggningarna som är kvar sedan brukets tid, vilka beboddes av de olika ägarna under en tid då bruket var uppdelat i två delar.

Gavlehytteån rinner genom den lummiga bruksparken där det växer ek och andra ädla lövträd. Här finns en trädstig med 22 olika lövträd, som beskrivs i en liten skrift som man kan låna med sig. Skriften hittar man i en låda vid informationstavlan som finns i parken precis vid bron från Petres väg.

I Gästrike-Hammarby fanns en hytta redan på 1500-talet. Järnhanteringens storhetstid inföll i mitten av 1800-talet och flera äldre byggnader är bevarade.

På en höjd i parken ligger lusthuset "Musiktemplet", med ett duvslag på taket, det byggdes i nyklassicistisk stil år 1822. Herrgårdsbyggnaden från 1870 är numera ombyggd till lägenheter. På åns norra sida är Stenhuset, troligen en flygelbyggnad, det enda som bevarats av den äldre herrgården från 1730-talet.

Ett modernare inslag i Gästrike-Hammarby bebyggelse står arkitekten Ralph Erskine för. Han fick 1946 i uppdrag att rita bostäder åt den växande arbetsstyrkan på sulfitfabriken, vilket engagerade honom i över 40 år.

Kontaktuppgifter

Vägbeskrivning

Hammarby ligger 6 km söder om Storvik. Avfart från E16 i Kungsgården eller Storvik.