cbis:811669

Hofors bruk, Ovako Steel AB

Grundades omkring år 1620.

Information

1680 tog familjen Petré över bruket som sedan stannade i familjens ägo i exakt 200 år.
Hofors bruk var tillsammans med Hammarby kärnan i det Petréska bruksimperiet.
Idag är Hofors bruk ett modernt stålverk, där man tillverkar kvalitetsstål.

Kontaktuppgifter