Hofors Kolare

Hofors
Hofors Kolare

Snabbfakta

 • Sommar
 • Naturnära
 • Höst
 • Vår
 • Skogsmiljö
 • Natur & Äventyr
 • Låg
 • Datum: 2023-09-30 16:11
 • Område: Hofors
Hofors Kolare är en ideell förening med målsättningen att bevara och sprida kunskap om träkolning och angränsande traditionella företeelser.
Föreningen arrenderar ett område där kolning tidigare bedrivits i industriell skala.

Området kallas av tradition Kolgår'n och där driver man en mila och en tjärdal.
Kolgår'n ligger i ett skogsområde några km nordväst om Hofors centrum mellan sjöarna Lissjön och Acktjärn. I området finns byggnader i stil med de som användes i skogarna när kolningen var vanlig.


Varje år i samband med tändningen arrangerar man ett evenemang kallat Milans Dag den sista lördagen i augusti på Kolgår'n.

För kol, hyra av byggnader eller andra evenemang: Mari Lillsund 0739-37 84 85Snabbfakta

 • Sommar
 • Naturnära
 • Höst
 • Vår
 • Skogsmiljö
 • Natur & Äventyr
 • Låg