Iggön

Iggön
Iggön

Snabbfakta

  • Vid kusten

Dela

  • Datum: 2023-05-29 13:08
  • Område: Gävle
Iggön är en av de största öarna längs gävlekusten. Idag har ön broförbindelse med fastlandet och sundet håller nästan på att växa igen

På ön bodde fiskare som livnärde sig på fiske och på jordbruk. Det finns fiskelägen med bebyggelse som knyter an till fiskerinäringen som sjöbodar, rökeri, båthus och gistvallar samtidigt som det bevarats ett äldre odlingslandskap med ängsmarker och småskaliga åkerytor.

Insegling i två enslinjer och prickad led.
Tilläggning vid brygga. Sten vid brygga ca.1 meter.
Dass.
Bilväg.

GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 60°52,350ʹ E 17°17,220ʹ
Sjökort
534

Snabbfakta

  • Vid kusten

Dela