cbis:1186753

Järbo Fiskevårdsområde

Ligger mitt i landskapets västra delar och omfattar 22 sjöar och 35 km vattendrag.

Område
Naturnära Sjönära Skogsmiljö
Kontaktuppgifter