Kornskruven

Hofors
Kornskruven

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Sjönära

Dela

  • Datum: 2022-10-05 05:31
  • Område: Hofors
Förr Gul och nu är den både gul och grön då hembygdsföreningen arbetar med att byta ut timmerstockar sida för sida och sedan vartefter måla fasaden.

Byggnaden uppfördes som ett sädesmagasin där arbetare kunde hämta sin lön "in natura".
Hembygdsföreningen kommer sedan att öppna ett industrimuseum i åminnelse av Hofors långa tradition av gruvdrift och järn-och stålframställning.

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Sjönära

Dela