Bryggor på Kullerharen

Bryggor på Kullerharen

Kullerharen

Kullerharen är en naturskön ö i Gävlebukten. Bryggor finns på östra och västra stranden. Gäster är välkomna att använda bryggorna och dassen, el finns att tillgå mot avgift.

https://www.kullerharen.se/

Information

Bomhus Båtklubb

- Gästande båtar är välkomna
- Landfasta bryggor med el och boj, djup 3,5 meter, sjöhävning vid nordlig vind
- Flytbrygga på västra sidan, insegling i enslinje, djup till brygga 2 meter
- Oskyddat för västliga vindar
- Klubbstuga
- Dass, dusch med sjövatten, grillplatser

GPS koordinater till Kullerharen, WGS84 g/m:
N 60°42,840ʹ E 17°18,528ʹ

Sjökort: 534

Beskrivning av ön:
Kullerharen är uppbyggd av bergarten Gävlesandsten. Marken innehåller mycket kalk och det gör att många olika växter trivs. Längs stranden växer det havtorn, med sina c-vitaminrika orangea bär. Ovanför havtornen tar stora täta al-snår över. På våren finns det gott om liljekonvaljer under de stora grova granarna. Stora ytor av ön består av slagen äng eller gräsmattor.

Huset som dominerar på ön är ett gammalt karantänssjukhus och läkarbostad från mitten av 1800-talet. I huset fanns läkarmottagning, sjuksal med ett 15-tal bäddar, två sköterskerum och kök. Sjukhuset stod i beredskap för att kunna ta emot sjuka fram till 1955.

Sjukhusbygganden används i dag som klubbstuga med samlingslokal, dansloge och modernt kök. Läkarbostaden används som uthyrningsrum och bostad för vaktmästaren. Klubben har också byggt ett mindre hus som används som övernattningsstuga. Bryggor finns på östra och västra stranden. Gäster är välkomna att använda bryggorna och dassen, el finns att tillgå mot avgift.

Område
Naturnära Vid kusten
Kontaktuppgifter