cbis:1920226

Kungsfors naturreservat

I Kungsfors naturreservat växer lövskogar och lövrika barrskogar i ett område mellan Jädraån och Lillån. Här kan du promenera på stigar i naturreservatet eller ta en paus och grilla vid rastplatsen.

Information

Vattnet och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Båda Lillån och Jädraån har skurit sig djupt ner i marken så att det bildats branta raviner. Lillåns lopp meandrar, det vill säga gör kraftiga svängar, vilket har skapat ett spännande landskap med avsnörda så kallade korvsjöar. Dessa är tidvis är översvämmade och tidvis torrlagda.

Kungsfors naturreservat ligger 5 km nordväst om Järbo och omfattar 26 ha.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger ca 5 km nordväst om Järbo. Vid Kungsfors från väg 542 via Järbo, sväng vänster in på väg 544 Kungsbergsvägen. Direkt därefter sväng vänster in på Björkvallsvägen mot Kungsfors Herrgård. Efter ca 700 m är du framme vid parkeringen till Kungsfors naturreservat.