Lisselåsklack

Lisselåsklack

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö

Dela

  • Datum: 2022-10-04 17:52
  • Område: Årsunda
Naturreservatet Lisselåsklack består av ett vackert klapperstensfält med väl bevarade strandvallar, beläget på toppen av ett mindre berg. Bortsett från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre vegetation.

Här kan du promenera längs med stigen/vägen intill klapperstensfältet. Området ligger 7 km sydsydost om Årsunda och omfattar 2,5 ha.

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö

Dela