cbis:1920241

Lisselåsklack

Naturreservatet Lisselåsklack består av ett vackert klapperstensfält med väl bevarade strandvallar, beläget på toppen av ett mindre berg. Bortsett från ett par mycket gamla tallar är fältet praktiskt taget fritt från högre vegetation.

Information

Här kan du promenera längs med stigen/vägen intill klapperstensfältet. Området ligger 7 km sydsydost om Årsunda och omfattar 2,5 ha.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger 7 km sydsydost om Årsunda.