Näsbyuddens gravfält

Näsbyuddens gravfält

Näsbyuddens gravfält

Under vikingatiden låg ett av Gästriklands centralområden runt Näsbysjön, söder om det nuvarande Storvik.

Information

Vid Näsbygravfältet har arkeologerna gjort fynd som tyder på att här fanns en boplats med en eller två gårdar.

Område
Naturnära
Kontaktuppgifter

Vägbeskrivning

Näsbyuddens gravfält ligger längs vägen mot Hammarby, ca 2 km från E16 i Storvik.