cbis:1565841
cbis:1565841
cbis:1565841

Naturtoner & Sagor vid Elden - Lyssna till nordens röst!

Tänk dig att sitta i naturens stillhet och plötsligt höra en fäbostinta som kular, en ton från ett kohorn eller att få skåda in i eldens väsen medan du får höra om alla mystiska ting som kunde förekomma i gamla tider på den milsvida och öde skogen ”Ödmården”!
Öppna dina sinnen för vad denna stund kan giva dig, kanhända får du engagera dig mer än vad du tror?

Information

Naturen är källan när du här får höra berättelser och sånger som en gång skapades i skogen. Du får en inblick i vår kulturskatt i den norra delen av riket - fäbodkulturen och dess hemligheter. Njut stillheten vid elden och känn de skandinaviska rötterna vibrera allteftersom du öppnar dina sinnen - hörsel, känsel, smak m.fl.
Har du någonsin provat att ta en ton i ett kohorn eller sjungit en fäbodvisa? Mycket kan hinnas med på denna naturnära timma!

Samling sker på angiven tid vid Bunges kapell i Åmot och så vandrar man sedan tillsammans till platsen för eventet.

Notera att ett minimum av sex (6) deltagare krävs för att eventet skall äga rum. Vid ev. för få deltagare, ställs eventet in. Full återbetalning sker alternativt ombokning till annat datum.


Barn 2-12:
Eventet lämpar sig mindre bra för barn under 4 år, då det förekommer långa stunder av stillasittande med musik och berättande m.m.

Kontaktuppgifter

Vägbeskrivning

Samling sker på angiven tid vid Bunges kapell i Åmot och vandrar sedan till platsen för eventet.