Österfärnebo kyrka.jpg

Österfärnebo
Österfärnebo Kyrka

Dela

    2021-10-21 00:00 - 2022-01-28 00:00
  • Område: Österfärnebo
Kyrkan i Österfärnebo uppfördes åren 1819 - 1822 efter ritningar av Gustaf af Sillén.

Den ersatte då en medeltida salkyrka från 1200-talet, som låg strax nordväst om den nya kyrkan.

På eller i anslutning till kyrkogården finns ett gravkor och ett sockenmagasin. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, en vidbyggd sakristia i öster och ett torn i väster. Huvudingången finns vid västra sidan och går via tornets bottenvåning. Ingångar finns också mitt på långhusets nord- och sydsidor.

Kyrkans exteriör är väl bibehållen och typisk för tidens strama klassicism. De vitputsade murarna genombryts av stora, rundbågiga fönsteröppningar med omfattningar i avvikande färgsättning. Långhusets gesims kan även följas runt tornkroppen. Långhuset har ett brutet, valmat yttertak. Kyrktornet kröns av en flack huv med lanternin. 1894 byggdes kyrkans takfall delvis om.

Dela