ovansjö ekopark 2.jpg

Ovansjö Ekopark

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö
  • Kostnadsfritt
  • Datum: 2023-10-01 07:36
  • Område: Sandviken
Ekopark Ovansjö ligger två mil nordväst om Sandviken och tillhör de nordligaste bergslagsskogarna.

I Bergslagens länge brukade skogar är Ovansjö unikt genom den stora mängden gamla träd som finns kvar. Här står talljättar på uppemot 600 år och många grova gammelaspar.

Livet i Ovansjös vatten är rikt, med både flodpärlmussla, utter och öring. Flera av de små skogstjärnarna är populära fiskevatten och skogarna är populära för vandring och vildmarksliv.

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö
  • Kostnadsfritt