cbis:2640599

Regementets dag 2024

Kunglige Hälsinge Regemente 400 år firas i Regementsparken den 24 augusti.
Arrangör är Kunglige Hälsinge Regementes Kamratförening tillsammans med Försvarsmakten, Gävleborgsgruppen.

Information

I Regementsparken mellan klockan 10.00 – 15.00 händer följande.
Dagen inleds på Stortorget i Gävle klockan 10.00, varifrån Hemvärnets musikkår leder Jubileumsmarschen upp till Regementsparken. Där vidtar invigningstal, parad för fanan, Regementes marsch samt korum.
Försvarsmakten visar upp sin moderna materiel tillsammans med frivilligorganisationerna.
Stridsuppvisning genomförs av Hemvärnsbataljonen.
Gästrike Militärhistoriska Förening serverar ärtsoppa samt genomför dels en historisk uniformsparad samt förevisar äldre materiel.
Lottakåren firar 100 år och serverar kaffe med dopp.
Bandvagnsåkning för barn, rundvandring i kasernerna.
Totalförsvarsinformation ges av Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Lantmäteriet, Gävle Kommun samt Svenska kyrkan.

Plats: Regementsparken

24 Aug 10:00

Tillfällen

24 Augusti 2024
Regementets dag 2024 24 August 2024 - 10:00
Kontaktuppgifter