Reningshuset på 1920-talet med en del av den tekniska utrustningen.

Reningshuset vid Gasklockorna

Snabbfakta

  • Kostnadsfritt

Dela

  • Datum: 2022-10-04 19:00
  • Område: Gävle
Reningshuset byggdes 1893 efter ritningar av Ferdinand Boberg. 1909 förlängdes byggnaden mot öster. Här kyldes den varma rågasen ner och renades från föroreningar som ammoniak, stenkolstjära och svavelväte i en komplicerad process. Här fanns den tekniskt mest avancerade utrustningen på gasverket. Svavelvätet togs bort med hjälp av en reningsmassa av myrmalm i stora reningskistor.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Snabbfakta

  • Kostnadsfritt

Dela