Sörbygravfält

Årsunda
Sörby gravfält

Snabbfakta

  • Naturnära

Dela

  • Datum: 2023-02-06 09:30
  • Område: Årsunda
Det är länets största gravfält från yngre järnålder med nära hundra gravhögar och stensättningar.

De arkeologiska fynden visar att gravfältet troligen anlades under 600-700-talet efter år 0.

Snabbfakta

  • Naturnära

Dela