Årsunda
Sörby gravfält

Snabbfakta

  • Naturnära

Dela

    2021-10-28 00:00 - 2022-02-04 00:00
  • Område: Årsunda
Det är länets största gravfält från yngre järnålder med nära hundra gravhögar och stensättningar.

De arkeologiska fynden visar att gravfältet troligen anlades under 600-700-talet efter år 0.

Snabbfakta

  • Naturnära

Dela