Solbad på Strömbadets tomt under 1960-talet.

Solbad på Strömbadets tomt under 1960-talet.

Strömbadet

På den här tomten invigdes Rettigska barnhemmet 1881. Byggnaden var av sten och försedd med ett högt torn. Här fanns plats för 30 barn. 1960 revs barnhemmet och samma år stod Gävles nya badhus, Strömbadet, klart för bad. Strömbadets historia blev relativt kort. Redan efter 35 år revs det för att ge plats åt Gävle konserthus som invigdes 1998.

Rettigska barnhemmet ritades, som många andra byggnader från den tiden, av Gävles stadsarkitekt Erik Alfred Hedin. Det var tobaksfabrikören John Rettig och hans hustru Adelaide, som skänkte grundplåten för barnhemmet till minne av sina tidigt bortgångna barn Axel och Lulli. Barnhemmets officiella namn var Stiftelsen för Axel och Lulli Rettigs barnhem. Byggnaden var av sten och försedd med ett högt torn. Här fanns plats för 30 barn.

1960 revs barnhemmet och samma år stod Gävles nya badhus, Strömbadet, klart för bad. Det var arkitekt Kjell Ödeen som ritade den strama modernistiska byggnaden med vacker utsikt mot Gavleån och Stadsträdgården. Beslut om ett nytt badhus fattades redan 1956, då kostnaderna för att renovera och modernisera det gamla Murénska badhuset skulle bli allt för höga. Strömbadets historia blev relativt kort. Redan efter 35 år revs det för att ge plats åt Gävle konserthus som invigdes 1998. Det med blått kakel klädda konserthuset ritades av Bo Karlberg från arkitektbyrån Lund & Valentin arkitekter, Göteborg.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Område
City
Kontaktuppgifter