Gavleån löper mellan träd en mörk kväll

Tävling - Gissa antal bockar

Competition - Guess the number of goats.