Fiske i flytring

Fiske i flytring

Ulvsta fiskevårdsområde

I området ingår ett antal tjärnar där fiskebeståndet i huvudsak består av ädelfisk, gädda och abborre.

Information

Ädelfisk: Hötjärn (regnbåge), Lilla mörttjärn (Öring), Rönnåstjärn (regnbåge & öring), Liss-tansen (regnbåge). Samtliga tjänar har vindskydd och eldningsplats

Övriga fiskevatten: Bysjön, Mångeln, Stora/lilla rännsjön, Vallssjön, Pålsjön, Hammarsjön, Testeboån.

Fiskekort kan köpas via iFiske.se

Kontaktpersoner:
Katarina Bolander 070-219 78 88

Speciella behov
Handikappanpassat
Område
Naturnära Sjönära Skogsmiljö
Kontaktuppgifter